Fiscale attesten jeugdwerk (kinderen onder 14 jaar)

Voor kinderen jonger dan 14 jaar kunnen jullie als ouders een belastingvermindering krijgen voor de kosten die gemaakt zijn voor de opvang van uw kind(eren). Voor kinderen met een zware handicap is de leeftijdsgrens opgetrokken tot 21 jaar. Die belastingvermindering geldt bij ons enkel voor het kampgeld.

Let wel, de gewone werking en lidgelden komen niet in aanmerking!

Om die belastingvermindering aan te vragen, heeft u als ouder een attest nodig.
Dit fiscaal attest wordt door ons opgemaakt. Het zal niet automatisch verschijnen bij de voorberekening van uw belastingen, maar u moet dit zelf nog aan de belastingdienst doorgeven.

Wenst u nog een attest van het vorig aanslagjaar (kamp 2023 of 2022) of wenst u meer info, contacteer dan Kato Habex via 0484159291 of diepenbeek.ksa@gmail.com.
Gelieve ook door te geven op welke naam (ouder wie het kind officieel ten laste heeft) het attest mag staan en aanvullend het rijksregisternummer van deze voogd.